Tổng quan
Tổng quan

Tổng quan

Cảng Nam Hải là dấu ấn đầu tiên của Cảng Nam Hải trong chiến lược “Bắc tiến”, đẩy mạnh phát triển mạng lưới khai thác cảng ra thị trường miền Bắc Việt Nam đầy tiềm năng và phát triển sôi động hàng đầu cả nước. Được thành lập năm 2009, trải qua hơn 10 năm khai thác, Cảng Nam Hải đã đạt được những kết quả ấn tượng, tạo tiền đề vững chắc để Cảng Nam Hải tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển các dự án cảng khác của Cảng Nam Hải tại Hải Phòng với quy mô ngày càng lớn, đáp ứng tốt tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu tại vùng cửa ngõ giao thương chiến lược phía Bắc.  

Công ty Cổ Phần Cảng Nam Hải có đầy đủ chức năng cảng, cửa khẩu quốc tế để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng hóa nội địa. Ngoài ra, cảng Nam Hải còn cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín gồm:

  • Depot
  • Vận chuyển đa phương thức door to door bằng sà lan, đầu kéo 
  • Khai thác kho bãi, hàng rời…
  • Dịch vụ hải quan

Trong giai đoạn tới, cùng với nhịp phát triển năng động của hệ thống cảng Cảng Nam Hải khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung, Cảng Nam Hải quyết tâm phát huy các lợi thế cạnh tranh nhằm đảm bảo năng suất xếp dỡ, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp chuỗi dịch vụ và giá trị gia tăng cho các khách hàng, đối tác.