Hướng dẫn khách hàng kiểm hóa, kiểm dịch
Hướng dẫn khách hàng kiểm hóa, kiểm dịch

Hướng dẫn khách hàng kiểm hóa, kiểm dịch

Bước 1: Khách hàng đăng ký thủ tục

  • Khách mang giấy tờ lên quầy thương vụ đăng ký thủ tục, đóng tiền kiểm hóa, kiểm dịch
  • Nhân viên thương vụ hướng dẫn khách hàng đi ký nháy hải quan (hàng ngoại), làm phiếu tác nghiệp và hướng dẫn khách về phòng điều độ

Bước 2: Khách hàng tại phòng điều độ

  • Khách hàng đi đến phòng điều độ đưa lệnh kiểm hóa, kiểm dịch và giấy điều động cho nhân viên điều độ
  • Nhân viên điều độ tiếp nhận và kiểm tra lệnh kiểm hóa, kiểm dịch và giấy điều động. Nếu không có gì sai sót thì tiến hành chốt thời gian, phương tiện làm hàng với khách, hướng dẫn và hỗ trợ tìm vị trí container
  • Xe nâng hạ container của khách về khu vực kiểm hóa kiểm dịch

Bước 3: Kiểm hóa, kiểm dịch

  • Điều độ kiểm tra chì, báo nhân viên cắt chì, báo công nhân, xe nâng hoặc cẩu để làm hàng cho khách, có trách nhiệm giám sát và giải quyết các vấn để phát sinh trong quá trình tác nghiệp
  • Khi đến giờ tác nghiệp, nhân viên cắt chì tiến hành cắt chì và các bên phối hợp kiểm hóa kiểm dịch theo kế hoạch
  • Sau khi đóng hàng xong điều độ bãi tiến hàng kiểm tra số seal khách hàng kẹp trên container, ký và xác nhận số seal mới lên phiếu tác nghiệp cho khách hàng
  • Khách hàng cầm phiếu tác nghiệp lên phòng thương vụ
  • Thương vụ thu lại phiếu tác nghiệp và trả lại D/O cho khách