Danh bạ

Tổng đài: 0936 858 880

Tên Chức vụ Tel/Ext/Fax ĐTDĐ Email Zalo Viber Skype Ghi chú
Mr. Nguyễn Hoàng Tùng     0936027707 tung.nh@namhaiport.com.vn 0936027707 tungbinvodich 0936027707  
Tên Chức vụ Tel/Ext/Fax ĐTDĐ Email Zalo Viber Skype Ghi chú
Mr. Chu Thanh Tùng     0904974545 tung.ct@namhaiport.com.vn        
Mr. Lê Đình Đông     0934385475 dong.ld@namhaiport.com.vn        
Mr. Hoàng Tiến Đạt     0984354132 dat.ht@namhaiport.com.vn        
Tên Chức vụ Tel/Ext/Fax ĐTDĐ Email Zalo Viber Skype Ghi chú
Ms. Vũ Thị Tuyết Nhung     0903440589 nhung.vtt@namhaidvport.com.vn        
 

 

Danh bạ