Hướng dẫn khách hàng hạ hàng xuất
Hướng dẫn khách hàng hạ hàng xuất

Hướng dẫn khách hàng hạ hàng xuất

Bước 1: Ghi seal và thủ tục gate in

 • Khách hàng đỗ xe chở container về hạ bãi tại cổng vào
 • An ninh cổng vào kiểm tra số container, số seal, số xe vận chuyển, ghi số container, số seal và số xe vào phiếu ghi seal, ký tên và đóng dấu cho khách hàng

Bước 2: Đổi lệnh tại quầy thương vụ

 • Khách hàng mang giấy mượn container của hãng tàu, phiếu ghi seal của an ninh cổng vào vào gặp bộ phận thương vụ để đổi lệnh hạ hàng tại cảng. Khách hàng lấy hóa đơn tại quầy số 2 và đóng phí tại quầy số 1
 • Chuyển lệnh qua quầy đổi lệnh số 3 - 6 để đổi lấy phiếu EIR của cảng

“Quý khách lưu ý kiểm tra lại số lượng EIR và các thông tin trên EIR trước khi rời quầy”

Bước 3: Cân hàng (nếu có yêu cầu cân hàng xuất)

 • Nếu khách hàng có nhu cầu cân hàng xuất thì khách hàng sẽ nộp tiền tại thương vụ
 • Cho xe di chuyển đến khu vực trạm cân và chạy qua làn có bàn cân

Bước 4: Kiểm tra xác nhận của điều độ bãi

 • Khách hàng đưa phiếu EIR cho điều độ bãi trạm cân
 • Điều độ bãi tại trạm cân kiểm tra số container, số seal, tình trạng container
 • Chụp hình container để lưu lại tình trạng khi hạ bãi. Ghi tình trạng container (nếu có) vào phần ghi chú
 • Ghi vị trí hạ container vào phiếu EIR. Ký đóng dấu, đưa phiếu EIR và hướng dẫn khách ra vị tri hạ container

Bước 5: Hạ cân xuống bãi

 • Khách hàng lái xe đến vị trí cần hạ container và đưa phiếu EIR cho lái xe nâng
 • Lái xe nâng kiểm tra phiếu EIR để xem vị trí hạ rồi đóng dấu của xe nâng lên liên xanh của phiếu EIR sau đó trả lại phiếu EIR cho khách hàng và hạ container xuống bãi như vị trí đã ghi trên phiếu EIR

Bước 6: Cân bì (nếu có yêu cầu cân hàng xuất)

 • Khách hàng sau khi hạ hàng xong thì khách hàng cho xe qua trạm cân để cân bì và nhận phiếu cân
 • Nếu khách hàng muốn lập VGM thì khách hàng đưa mẫu VGM để nhân viên trạm cân lập

Bước 7: Thủ tục gate out - Khách hàng lái xe đến khu vực cổng ra của cảng

 • Khách hàng đưa liên xanh phiếu EIR cho điều độ bãi và an ninh tai khu vực cổng ra của cảng
 • Khách lái xe qua cổng ra của cảng Nam Hải