Tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
Tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Với lợi thế hệ thống cảng trong tập đoàn Cảng Nam Hải và các đối tác, cảng Nam Hải có thể thực hiện việc giao nhận hàng và kết nối với hầu hết các cảng từ Bắc vào Nam, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối về thời gian cũng như tính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của các hãng tàu, đại lý, khách hàng trong và ngoài nước:

  • Kết nối với Hải Phòng: Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Nam Đình Vũ
  • Kết nối với Miền Trung: Cảng Quy Nhơn
  • Kết nối với TP. Hồ Chí Minh: Cảng SP - ITC, Bến Nghé, Hiệp Phước, VICT, Lotus, Khánh Hội, Cảng Sài Gòn, Tân Cảng – Cát Lái
  • Kết nối với Bình Dương: Cảng Bình Dương, cảng Đồng Nai, các kho CFS và kho ngoại quan thuộc các khu công nghiệp trong và quanh TP. Hồ Chí Minh
  • Kết nối với các địa danh khác: Vũng Tàu (khu vực Cái Mép: Gemalink, Cảng Phú Mỹ, TCIT), Cần Thơ và Cảng PhnomPenh