Đại lý tàu biển
Đại lý tàu biển

Đại lý tàu biển

Với lợi thế vừa là đơn vị khai thác tàu vừa làm dịch vụ đại lý, cảng Nam Hải mang đến cho khách hàng chuỗi dịch vụ đa dạng và phong phú.

Các dịch vụ đại lý tàu biển:

 • Thông báo về tình trạng luồng lạch, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí cho người ủy thác trước khi tàu đến
 • Thu xếp các thủ tục cho tàu ra vào cảng biển, thu xếp hoa tiêu, cầu bến, bố trí tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa, xử lý các tình huống phát sinh với các bên liên quan
 • Thu xếp dịch vụ cung ứng nước ngọt, phụ tùng vật tư, hải đồ, ấn phẩm hàng hải, giám định hàng hải, sửa chữa tàu với chi phí hợp lý, cạnh tranh
 • Lập báo cáo tàu rời, quyết toán cảng phí, thu nhập chứng từ và thanh toán các khoản phí theo ủy quyền của người ủy thác
 • Các nghiệp vụ môi giới thuê tàu và tư vấn thông tin
 • Thu xếp hộ chiếu, thị thực, dịch vụ y tế, thay đổi và hồi hương thuyền viên, các dịch vụ đại lý bảo vệ quyền lợi chủ tàu khác
 • Giải quyết các tranh chấp hàng hải, thu xếp cứu hộ hàng hải và tham gia xử lý tai nạn hàng hải
 • Dịch vụ sửa chữa tàu biển

Khách hàng: 

 • Hãng tàu YangMing, SJJ, MSC, …
 • Khách hàng tàu hàng rời và hàng bách hóa
 • Nhà sản xuất, các công ty thương mại lớn trong nước chuyên về xuất nhập khẩu
 • Công ty vận tải biển