Hướng dẫn khách hàng đóng hàng
Hướng dẫn khách hàng đóng hàng

Hướng dẫn khách hàng đóng hàng

Bước 1: Khách hàng đăng ký thủ tục

 • Khách đăng ký vỏ tại văn phòng bãi (TML) hoặc bãi vỏ (DEPOT)
 • Nhân viên điều độ bãi tra cứu và cung cấp số cont rỗng cho khách hàng chọn
 • Ghi số container cấp lên lệnh cấp của khách hàng, ký tên và đóng dấu
 • Khách mang giấy tờ lên quầy thương vụ đăng ký thủ tục, đóng tiền đóng hàng
 • Nhân viên thương vụ hướng dẫn khách hàng đi ký nháy hải quan (hàng ngoại), làm phiếu tác nghiệp và hướng dẫn khách về phòng điều độ

Bước 2: Khách hàng tại phòng điều độ

 • Khách hàng đi đến phòng điều độ đưa lệnh hãng tàu và giấy điều động cho nhân viên điều độ
 • Nhân viên điều độ tiếp nhận, kiểm tra lệnh hãng tàu và giấy điều động. Nếu không có gì sai sót thì tiến hành chốt thời gian, phương tiện làm hàng với khách, hướng dẫn và hỗ trợ tìm vị trí container
 • Xe nâng hạ container của khách về khu vực đóng rút của cảng

Bước 3: Đóng hàng

 • Khi xe vận tải của khách hàng vào, khách hàng đăng ký xe vào cổng
 • An ninh cổng vào kiểm tra tình trạng xe vào, ghi vào sổ theo dõi
 • Điều độ báo công nhân, xe nâng hoặc cẩu đế làm hàng cho khách, có trách nhiệm giám sát và giải quyết các vấn để phát sinh trong quá trình đóng hàng
 • Khi đến giờ đóng hàng, các bên phối hợp đóng hàng theo kế hoạch
 • Sau khi đóng hàng xong điều độ bãi tiến hàng kiểm tra số seal khách hàng kẹp trên container, làm phiếu đóng hàng EIR cho khách hàng, ký đóng dấu lên phiếu EIR, giữ liên trắng và lệnh cấp container, đưa khách liên hồng và liên vàng

Bước 4: Thủ tục gate out

 • Xe vận chuyển di chuyển đến vị trí cổng ra
 • Nhân viên an ninh: kiểm tra tình trạng xe sau khi đóng hàng, nếu không còn hàng thì cho ra cổng