Trang thiết bị
Trang thiết bị

Trang thiết bị

Những đặc tính ưu việt của cảng

Cơ sở hạ tầng

 • Hoạt động 24/7
 • Tiết kiệm chi phí
 • Thủ tục linh hoạt nhanh chóng
 • An toàn - an ninh
 • Giải phóng tàu nhanh
 • Thông quan nhanh chóng ngay trong cảng
 • Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại

 

 • Cẩu Libherr: 3 cái (tầm với: 11 row)
 • Độ sâu trước bến: -9 m
 • Chiều dài cầu tàu: 144 m + 160 m (liên kết)
 • Diện tích bãi CY: 65.000 
 • Khu vực hàng lạnh: 10.000 
 • Diện tích Depot: 20.000 
 • Công suất: 200.000 Teus/năm
 • Xe đầu kéo: 20 chiếc
 • Phần mềm khai thác : VTOS khai thác thời gian thực, kết nối hệ thống SMARTPORT