Hướng dẫn khách hàng lấy hàng nhập
Hướng dẫn khách hàng lấy hàng nhập

Hướng dẫn khách hàng lấy hàng nhập

Bước 1: Đổi lệnh tại quầy thương vụ

Chứng từ cần thiết:

 • Khách hàng nộp D/O của hãng tàu và chữ ký đã thông quan của hải quan cho bộ phận thương vụ cảng
 • Nộp tiền nâng hàng, lưu container, lưu bãi, cân hàng (nếu có)

Các bước thực hiện:

 • Lấy hóa đơn tại quầy số 2 và đóng phí tại quầy số 1
 • Chuyển lệnh qua quầy đổi lệnh số 3 - 6 để đổi lấy phiếu EIR của cảng. Khách hàng giữ liên vàng

“Quý khách lưu ý kiểm tra lại số lượng EIR và các thông tin trên EIR trước khi rời quầy”

Bước 2: An ninh cổng vào

 • Khi khách hàng vào cảng lấy hàng, bộ phận bảo vệ cổng vào sẽ kiểm tra trọng lượng hàng trên phiếu EIR và đối chiếu với đăng kiểm xe của khách. Nếu trọng lượng của xe đủ để chở container hàng ghi trên phiếu EIR thì bảo vệ cổng vào ghi rõ số xe và số móc lên phiếu EIR rồi đóng dấu đã kiểm tra. Nếu trọng lượng hàng lớn hơn đăng kiểm của xe và của móc thì yêu cầu khách hàng quay về đổi xe khác có trọng tải lớn hơn
 • Sau khi đóng dấu đã kiểm tra xong thì bảo vệ hướng dẫn khách vào bãi lấy hàng

Bước 3: Cân bì xe

 • Khách điều khiển xe đến trạm cân
 • Nếu cân container thì nhân viên nhà cân kiểm tra ở phần ghi chú của phiếu EIR “đã thu tiền cân hàng tại cảng” hoặc kiểm tra hóa đơn nộp tiền cân hàng. Nếu chưa nộp tiền cân thì nhân viên trạm cân yêu cầu khách lên CMS nộp tiền cân hàng
 • Nhân viên trạm cân tiến hành cân bì xe

Bước 4: Lấy hàng

 • Theo vị trí đã có sẵn trên phiếu EIR, khách hàng tìm container ở trên bãi. Nếu không tìm được, khách hàng có thể gặp điều độ bãi để được hỗ trợ
 • Khi tìm được container, khách hàng sẽ đưa phiếu EIR cho lái xe nâng kiểm tra, lái xe nâng kiểm tra thấy đã đóng dấu kiểm tra trọng tải của bộ phận bảo vệ cổng vào thì đóng dấu của xe nâng lên phiếu EIR, trả lại phiếu EIR cho khách và tiến hành gắp container lên xe cho khách hàng. Trường hợp lái xe nâng kiểm tra phiếu EIR của khách mà chưa có dấu “ đã kiểm tra tải trọng” thì yêu cầu khách quay lại làm thủ tục ở bước 2
 • Lái xe nâng tiến hành lấy hàng cho khách

Bước 5: Cân hàng

 • Khách điều khiển xe đến trạm cân
 • Nhân viên nhà cân kiểm tra đúng số container, số xe thì tiến hành cân hàng và in phiếu cân

Bước 6: Cổng ra

 • Khách điều khiển xe đến cổng ra và đưa liên vàng phiếu EIR cho điều độ
 • Điều độ bãi kiểm tra tình trạng container và in phiếu EIR (đã hiển thị tình trạng container ở phần ghi chú, ngày và giờ giao hàng), đóng dấu, giữ lại liên hồng, đưa liên xanh và vàng của phiếu EIR cho khách
 • Khách đưa liên xanh cho bộ phận an ninh cổng ra và giữ lại liên vàng phiếu EIR để lấy cược