Hướng dẫn khách hàng rút hàng
Hướng dẫn khách hàng rút hàng

Hướng dẫn khách hàng rút hàng

Bước 1: Khách hàng đổi lệnh tại quầy thương vụ

Chứng từ cần thiết:

 • Lệnh cho phép rút hàng tại cảng đủ hạn lưu container, lưu bãi, lưu điện (nếu có)

 • Giấy mượn container của hãng tàu (nếu có tùy hãng tàu)

 • Danh sách container đủ điều kiện thông quan (nếu là container nhập khẩu)

Các bước thực hiện:

 • Lấy hóa đơn tại quầy số 2 và đóng phí tại quầy số 1

 • Chuyển lệnh qua quầy đổi lệnh số 3-6 để đổi lấy phiếu CIR của cảng

 • Chuyển CIR đến Hải quan cơ động ký nháy sau đó quay lại quầy số 8 viết phiếu điều động công nhân, phương tiện để phục vụ rút hàng

 • Nhân viên thương vụ tại quầy viết phiếu điều động và hướng dẫn khách đến phòng điều độ

Bước 2: Khách hàng tại phòng điều độ

 • Khách hàng đi đến phòng điều độ đưa phiếu CIR và giấy điều động cho nhân viên điều độ

 • Nhân viên điều độ tiếp nhận và kiểm tra phiếu CIR và giấy điều động. Nếu không có gì sai sót thì tiến hành chốt thời gian, phương tiện làm hàng với khách, hướng dẫn và hỗ trợ tìm vị trí container

 • Xe nâng hạ container của khách về khu vực đóng rút của cảng

Bước 3: Rút hàng

 • Khi xe vận tải của khách hàng vào, khách hàng đăng ký xe vào cổng

 • An ninh cổng vào kiểm tra tình trạng xe vào (nếu có hàng thì viết phiếu mang hàng vào cảng) rồi ghi vào sổ theo dõi

 • Điều độ bãi kiểm tra tải trọng xe, kiểm tra seal, báo nhân viên cắt chì, báo công nhân, xe nâng hoặc cẩu để làm hàng cho khách, có trách nhiệm giám sát và giải quyết các vấn để phát sinh trong quá trình rút hàng

 • Khi đến giờ rút hàng, nhân viên cắt chì tiến hành cắt chì và rút hàng theo kế hoạch

 • Sau khi rút hàng xong điều độ bãi tiến hành, kiểm tra tình trạng vỏ container sau rút hàng, chụp ảnh tình trạng container sau rút hàng, xác nhận tình trạng container, thời gian rút, và ký tên lên phiếu CIR và đưa cho khách hàng

Bước 4: Thủ tục gate out

 • Xe vận chuyển di chuyển đến vị trí cổng ra

 • Điều độ bãi kiểm tra lại phiếu CIR đủ thủ tục thì đóng dấu lên phiếu CIR giữ lại liên hồng (trừ container lạnh) và cho xe vận chuyển của khách hàng ra cổng

 • An ninh cổng ra kiểm tra đối chiếu thời gian rút hàng do bộ phận đóng rút xác nhận và thời gian xe ra. Nếu bất hợp lý thì yêu cầu khách lên đóng tiền lưu ca xe (nếu không có lý do khách quan nào)

 • Kiểm tra mã vạch thông quan có dấu xanh của hải quan (hàng ngoại). Nếu đủ điều kiện thì làm thủ tục cho xe vận chuyển lấy hàng ra khỏi cảng, giữ lại liên xanh và mã vạch hải quan

 • Khách hàng giữ lại liên vàng phiếu CIR (để lấy tiền cược container) và cho xe vận chuyển ra khỏi cảng