History
History

History

 1. Phát triển dịch vụ khai thác tàu hàng rời từ tháng 03/2020 với tổng số 38 chuyến, đạt 127.546 tấn

  Năm2020
  2020
 2. Tiến hành sửa chữa nền bãi, chỉnh trang lại khu vực văn phòng

  Năm2019
  2019
 3. Tiếp tục duy trì mức sản lượng ổn định và chất lượng dịch vụ

  Năm2018
  2018
 4. Tiếp nhận trên 350 chuyến tàu, sản lượng trên 250.000 Teus, tiếp tục là đơn vị lao động xuất sắc của Tập đoàn

  Năm2013
  2013
 5. Khai thác cẩu bờ số 03, mở rộng diện tích bãi, năng lực khai thác đạt 200,000 Teus/năm, đạt danh hiệu  “Tập thể lao động xuất sắc 2011 của Tập đoàn”

  Năm2011
  2011
 6. Đón trên 250 lượt tàu với sản lượng khai thác gần 180.000 Teus, Cảng Nam Hải nâng tỷ lệ sở hữu vốn lên 99,98%

  Năm2010
  2010
 7. Đón chuyến tàu đầu tiên ngày 29/02/2009 và gần 200 chuyến tàu trong năm với sản lượng container thông qua đạt 145.000 Teus

  Năm2009
  2009
 8. Chính thức thành lập cảng Nam Hải

  Năm2008
  2008
 9.  
 10.