Chào mừng chuyến tàu container đầu tiên của hãng tàu Vietsun
Tin tức

Chào mừng chuyến tàu container đầu tiên của hãng tàu Vietsun

Chào mừng chuyến tàu container đầu tiên của hãng tàu Vietsun

[15/05/2024]

IMG_1517 IMG_1519 IMG_1520 IMG_1522 IMG_1528    IMG_1539 IMG_1557 IMG_1558 IMG_1579 IMG_1586 IMG_1593 IMG_1596 IMG_1598 IMG_1601 IMG_1603 IMG_1610 IMG_1620 IMG_1626 IMG_1632 IMG_1644 IMG_1648 IMG_1662 IMG_1668 IMG_1669 IMG_1690 IMG_1697 IMG_1698 IMG_1712 IMG_1716 IMG_1719 IMG_1722 IMG_1729 IMG_1735 IMG_1740 IMG_1748 IMG_1754 IMG_1757 IMG_1766 IMG_1783 IMG_1785 IMG_1787 IMG_1799 IMG_1807 

: Chào mừng chuyến tàu container đầu tiên của hãng tàu Vietsun